Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre zariadenia detských jaslí, denných centier, jedální, komunitného centra, denného stacionára a pre zamestnancov opatrovateľskej služby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 14120779

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov pre zariadenia detských jaslí, denných centier, jedální, komunitného centra, denného stacionára a pre zamestnancov opatrovateľskej služby - Oznámenie o výsledku - uspel
2018\11\23
23.11.2018
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2018\11\23
23.11.2018
 Príloha - Zoznam Príloha
2018\11\13
13.11.2018
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup čistiacich a hygienických prostri Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2018\11\07
07.11.2018
18.10.2021 13:48:22