Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 14694892 | Kód: 29583/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa Dokumenty zadávateľa
2019\12\04
04.12.2019
 Zmluva Dokumenty zadávateľa
2019\12\04
04.12.2019
 Eaukcia Dokumenty zadávateľa
2019\12\04
04.12.2019
 Eaukcia Dokumenty zadávateľa
2019\12\04
04.12.2019
 Eaukcia Dokumenty zadávateľa
2019\12\04
04.12.2019
 zápisnica z vyhodnotenia ponúk Dokumenty zadávateľa
2019\12\04
04.12.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk Dokumenty zadávateľa
2019\12\04
04.12.2019
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 14890-MSS Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\08\16
16.08.2019
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 14890-MSS Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\08\16
16.08.2019
 Žiadosť o vysvetlenie - 14890-MSS Žiadosť o vysvetlenie
2019\08\02
02.08.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk - 14890-MSS Dokumenty zadávateľa
2019\08\01
01.08.2019
 Doručené ponuky - 14890-MSS Doručené ponuky
2019\07\30
30.07.2019
 Vysvetlenie SP č. 1 - 14890-MSS Vysvetlenie
2019\06\24
24.06.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania EU VESTNIK - 29583/2019 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\06\21
21.06.2019
 Príloha SP_S_P03_OSOBNE ÚDAJE - 29583/2019 Príloha
2019\06\18
18.06.2019
 Príloha FORMULÁR JED- 29583/2019 Príloha
2019\06\18
18.06.2019
 Príloha XP_Krycí list ponuky - 29583/2019 Príloha
2019\06\18
18.06.2019
 Súťažné podklady - 29583/2019 Súťažné podklady
2019\06\18
18.06.2019
21.10.2021 06:57:25