Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie PD, OAD,IČ - "Revitalizácia areálu ZŠ s MŠ Brodno a ZŠ Hájik (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 15648472

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vypracovanie PD, OAD,IČ - "Revitalizácia areálu ZŠ s MŠ Brodno a ZŠ Hájik (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\06\15
15.06.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vypracovanie PD, OAD,IČ - "Revitalizácia areálu ZŠ s MŠ Brodno a ZŠ Hájik (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - uspel
2021\06\15
15.06.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vypracovanie PD, OAD,IČ - "Revitalizácia Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\06\15
15.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie PD, OAD,IČ - "Revitalizácia Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\06\03
03.06.2021
26.10.2021 21:19:49