Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne - Jedáleň J. Borodáča Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 18305707 | Kód: 012605/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Žiadosť o vysvetlenie - 012605/2020 Žiadosť o vysvetlenie
2020\06\09
09.06.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - 012605/2020 Žiadosť o vysvetlenie
2020\06\09
09.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 012605/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\05\26
26.05.2020
 Príloha č.1_PD Príloha
2020\05\26
26.05.2020
 Príloha č.2_Zadanie Príloha
2020\05\26
26.05.2020
 Príloha č. 3_Návrh ZoD Príloha
2020\05\26
26.05.2020
17.10.2021 18:05:39