Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 19171902

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia odborných a jazykových učební Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\21
21.01.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Rekonštrukcia odborných a jazykových uče Oznámenie o výsledku - uspel
2021\01\21
21.01.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Rekonštrukcia odborných a jazykových učební Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\01\21
21.01.2021
 Vysvetlenie č. 9 Vysvetlenie
2021\01\15
15.01.2021
 Vysvetlenie č. 8 Vysvetlenie
2021\01\13
13.01.2021
 Príloha č. 3 k Vysvetleniu č. 7 Príloha
2021\01\11
11.01.2021
 Príloha č. 2 k Vysvetleniu SP č. 7 Príloha
2021\01\11
11.01.2021
 Príloha č. 1 k Vysvetleniu SP č. 7 Príloha
2021\01\11
11.01.2021
 Vysvetlenie SP č. 7 Vysvetlenie
2021\01\11
11.01.2021
 Vysvetlenie č. 6 Vysvetlenie
2020\12\11
11.12.2020
 Vysvetlenie č. 5 Vysvetlenie
2020\12\03
03.12.2020
 Vysvetlenie č. 4 Vysvetlenie
2020\11\27
27.11.2020
 Príloha č. 2 k Vysvetleniu č. 3 - PD_ZŠ Nám. mladosti_ZA_ELI_REV_01_201120 Príloha
2020\11\23
23.11.2020
 Príloha č. 1 k Vysvetleniu č. 3 - VV Elektroinštalácia_rev. 01 201120 Príloha
2020\11\23
23.11.2020
 Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie
2020\11\23
23.11.2020
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2020\11\20
20.11.2020
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2020\11\13
13.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Rekonštrukcia odborných a jazykových uče Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\27
27.10.2020
 Príloha č. 3 - Zmluva o dielo Príloha
 Príloha č. 2 - Výkaz výmer Príloha
 Príloha č.1 - Projektová dokumentácia Príloha
21.10.2021 08:25:22