Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vybudovanie kamerového systému, WIFI pripojenia a areálového osvetlenia vrátane prípojky NN na pumtrackovej dráhe

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 19567649 | Kód: 010910/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení postupu Ostatné dokumenty
2020\10\23
23.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 010910/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
 Príloha - 010910/2020- Príloha
 Príloha č. 4-2 Návrh na plnenie kritérií ČASŤ 2 Príloha
 Príloha č.4-1 Návrh na plnenie kritérií ČASŤ 1 Príloha
 Príloha č. 3-2 Návrh ZoD ČASŤ 2 Príloha
 Príloha č. 3-1 Návrh ZoD ČASŤ 1 Príloha
 Príloha č. 2-2b Výkaz výmer VO ČASŤ 2 Príloha
 Príloha č. 2-2a Výkaz výmer VO ČASŤ 2 Príloha
 Príloha 2-1 Výkaz výmer ČASŤ 1 Príloha
 Príloha č. 1 PD_VO Príloha
 Príloha č. 1 PD Kamery a WIFI Príloha
26.10.2021 20:28:28