Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Majetkoprávne vysporiadanie vlastníctva pozemkov v časti školského areálu Základnej školy s materskou školou, Do Stošky 8, 010 04 Žilina a pod časťou ulice Osvety

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 20585552 | Kód: 012102/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha Vysvet. 1 ZoD - 012102/2019 Príloha
2019\02\26
26.02.2019
 Vysvetlenie - 012102/2019 Vysvetlenie
2019\02\26
26.02.2019
 Príloha č.1 Návrh ZoD- 012102/2019 Príloha
2019\02\21
21.02.2019
22.10.2021 11:36:36