Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Revitalizácia zdevastovaných betónovo asfaltových plôch v MČ Žilina - Vlčince

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 21974436

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha č 1 Zmluva o dielo Príloha
2019\05\27
27.05.2019
 Príloha č. 1 Obrazový popis idey + Orientačný výkaz výmer Príloha
2019\05\27
27.05.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Revitalizácia zdevastovaných betónovo asfaltových plôch v MČ Žilina - Vlčince Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\05\27
27.05.2019
26.10.2021 14:08:32