Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Odstránenie billboardov z pozemkov a reklamných veží

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 22673676 | Kód: 010611/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva o dielo 563/2020 Dokumenty zadávateľa
2020\12\01
01.12.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - 010611/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\11\19
19.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 010611/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\11\19
19.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 010611/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\11\19
19.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 010611/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\11\19
19.11.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 010611/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\19
19.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 010611/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\06
06.11.2020
 Príloha k Zmluve o dielo Opis predmetu Príloha
2020\11\06
06.11.2020
 Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií Príloha
2020\11\06
06.11.2020
 Príloha -č. 2 Návrh zmluvy o dielo Príloha
2020\11\06
06.11.2020
 Príloha reklamné veže (1-5) Príloha
2020\11\06
06.11.2020
 Príloha Billboardy (1-9) Príloha
2020\11\06
06.11.2020
26.10.2021 14:00:46