Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Sanácia bytového domu na ul. Pri Rajčianke s.č. 3260

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 27652255

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Sanácia bytového domu na ul. Pri Rajčian Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\22
22.04.2021
22.10.2021 12:24:00