Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Ekologické čistenie a dezinfekcia 1100 l zberných nádob na zmesový komunálny odpad

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 27924435

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Ekologické čistenie a dezinfekcia 1100 l zberných nádob na zmesový komunálny odpad Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\07\27
27.07.2020
 Príloha 1 Zoznam stojísk Príloha
2020\07\17
17.07.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Ekologické čistenie a dezinfekcia 1100 l zberných nádob na zmesový komunálny odpad Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\17
17.07.2020
 Príloha 2 - Návrh zmluvy Príloha
2020\07\17
17.07.2020
17.10.2021 19:06:07