Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Čistiace, dezinfekčné, umývacie a pracie prostriedky a hygienické potreby

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 28061462

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Čistiace, dezinfekčné, umývacie a pracie Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\12
12.07.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Čistiace, dezinfekčné, umývacie a pracie Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\12
12.07.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Čistiace, dezinfekčné, umývacie a pracie Oznámenie o výsledku - uspel
2021\07\12
12.07.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Čistiace, dezinfekčné, umývacie a pracie Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\07\12
12.07.2021
 Príloha č.1 Špecifikácia výrobkov Príloha
2021\07\02
02.07.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Čistiace, dezinfekčné, umývacie a pracie Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\07\02
02.07.2021
26.10.2021 14:12:26