Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 28308585

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení procesu verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2019\09\23
23.09.2019
 Zmluva pre časť č. 2 Súťažné podklady
2019\09\11
11.09.2019
 Zmluva pre časť č. 1 Súťažné podklady
2019\09\11
11.09.2019
 Vysvetlenie č.2 Vysvetlenie
2019\09\11
11.09.2019
 Vysvetlenie - 23182-MSS Vysvetlenie
2019\09\10
10.09.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 23182-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\08\21
21.08.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Ú.v. EU 2019/S 159-392757 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\08\20
20.08.2019
 Prílohy k súťažným podkladom Príloha
2019\08\16
16.08.2019
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2019\08\16
16.08.2019
22.10.2021 12:59:36