Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Výstavba sociálnych zariadení v Bôrickom parku- II. etapa

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 29104291

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha - Základný rozsah prác Príloha
2019\08\08
08.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Výstavba sociálnych zariadení v Bôrickom parku- II. etapa - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\08
08.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Výstavba sociálnych zariadení v Bôrickom parku- II. etapa - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\08
08.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: Výstavba sociálnych zariadení v Bôrickom parku- II. etapa - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\08
08.08.2019
21.10.2021 07:10:47