Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy vzduchotechniky školskej jedálne - ZŠ Námestie Mladosti

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 29353764 | Kód: 1306/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie - žiadosť o doplnenie ponuky - 1306/2019 Vysvetlenie
2019\06\24
24.06.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 1306/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\13
13.06.2019
 Príloha č. 3_ZoD- 1306/2019 Príloha
2019\06\13
13.06.2019
 Príloha č. 2_VV - 1306/2019 Príloha
2019\06\13
13.06.2019
 Príloha č. 1_PD - 1306/2019 Príloha
2019\06\13
13.06.2019
22.10.2021 13:05:45