Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Stavebné úpravy vzduchotechniky kuchýň Základných škôl“.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 34199697 | Kód: 010803

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Stavebné úpravy vzduchotechniky kuchýň Základných škôl“. - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\03\27
27.03.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: „Stavebné úpravy vzduchotechniky kuchýň Základných škôl“. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\03\27
27.03.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 010803 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\03\27
27.03.2019
 Doručené ponuky - 010803 Doručené ponuky
2019\03\27
27.03.2019
 Príloha č. 2 - 010803 Príloha
2019\03\08
08.03.2019
 Príloha č. 1 Návrh ZoD - 010803 Príloha
2019\03\08
08.03.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 010803 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\03\08
08.03.2019
22.10.2021 11:37:30