Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Prenájom prenosných toaliet, samostojacích zábran a plotov na podujatia organizované, alebo spoluorganizované mestom Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 34324755

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Prenájom prenosných toaliet, samostojací Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\04\26
26.04.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Prenájom prenosných toaliet, samostojací Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\04\26
26.04.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Prenájom prenosných toaliet, samostojací Oznámenie o výsledku - uspel
2021\04\26
26.04.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Prenájom prenosných toaliet, samostojací Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\04\26
26.04.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Prenájom prenosných toaliet, samostojací Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\19
19.04.2021
 Príloha č.1 Tabuľka pre nacenenie Príloha
2021\04\19
19.04.2021
18.10.2021 13:00:01