Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup kancelárskych potrieb

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 37902428 | Kód: 023004/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 023004/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\04\30
30.04.2020
 Príloha č. 1_Zoznam_Kancelárske potreby Príloha
2020\04\30
30.04.2020
26.10.2021 20:18:59