Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Údržba verejnej zelene, priestorov a komunikácií v Meste Žilina

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 40229022 | Kód: 012705/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 012705/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\28
28.05.2021
 Príloha č.3_Návrh na plnenie kritérií Príloha
2021\05\28
28.05.2021
 Príloha č. 2 Rozpočet Príloha
2021\05\28
28.05.2021
 Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky Príloha
2021\05\28
28.05.2021
22.10.2021 11:33:52