Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka farieb, maliarskych potrieb, čistiacich prostriedkov, plastových vriec, rukavíc a iného materiálu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 40356127

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodávka farieb, maliarskych potrieb, čis Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\04
04.03.2020
 Prílohač.1 - Dodávka farieb, maliarskych potrieb, čis Príloha
2020\03\04
04.03.2020
17.10.2021 19:00:32