Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oplotenie areálu – Detské jasle Puškinova 14, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 40759111

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Oplotenie areálu – Detské jasle Puškinov Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\04\15
15.04.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Oplotenie areálu – Detské jasle Puškinov Oznámenie o výsledku - uspel
2021\04\15
15.04.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Oplotenie areálu – Detské jasle Puškinov Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\04\15
15.04.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - Oplotenie areálu – Detské jasle Puškinov Žiadosť o vysvetlenie
2021\03\29
29.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Oplotenie areálu – Detské jasle Puškinov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\03\15
15.03.2021
 Príloha č. 3 - VV Príloha
2021\03\15
15.03.2021
 Príloha č. 2 - návrh ZoD Príloha
2021\03\15
15.03.2021
 Príloha č. 1 - PD Príloha
2021\03\15
15.03.2021
22.10.2021 13:05:04