Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dokument starostlivosti o dreviny pre územie Mesta Žilina

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 40771902

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica o vyhodnotení ponúk Dokumenty zadávateľa
2021\04\12
12.04.2021
 Zmluva č.286/2020 (Opravená) Dokumenty zadávateľa
2021\04\12
12.04.2021
 Odkaz / link Dokumenty zadávateľa
2021\04\12
12.04.2021
 Správa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\07\27
27.07.2020
 Zmluva Dokumenty zadávateľa
2020\07\27
27.07.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 11449-WYS Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\06\15
15.06.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 11449-WYS Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\06\15
15.06.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 11449-WYS Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\06\15
15.06.2020
 Vysvetlenie - 11449-WYS Vysvetlenie
2020\05\21
21.05.2020
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2020\04\22
22.04.2020
 Vysvetlenie č.2 - 11449-WYS Vysvetlenie
2020\04\16
16.04.2020
 Vysvetlenie č.1 - 11449-WYS Vysvetlenie
2020\04\16
16.04.2020
 Redakčná oprava č.2 Ostatné dokumenty
2020\04\08
08.04.2020
 Vyjadrenie k žiadosti o nápravu - 11449-WYS Vyjadrenie k žiadosti o nápravu
2020\04\06
06.04.2020
 Redakčná oprava č. 1 Ostatné dokumenty
2020\04\03
03.04.2020
 Súťažné podklady - 11449-WYS Súťažné podklady
2020\03\16
16.03.2020
 Dokumenty na profile - Dokument starostlivosti o dreviny pre úz Dokumenty na profile
2020\03\13
13.03.2020
17.10.2021 17:21:10