Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka a montáž prvkov detského ihriska - ZA Solinky

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 45879642 | Kód: 022705/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - 022705/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\06\08
08.06.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 022705/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\06\08
08.06.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 022705/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\06\08
08.06.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 022705/2021 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\06\08
08.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 022705/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\05\27
27.05.2021
 Príloha č. 2 Návrh ZoD Príloha
2021\05\27
27.05.2021
 Príloha č. 1 Ilustračné foto Príloha
2021\05\27
27.05.2021
22.10.2021 11:19:00