Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vybudovanie nového chodníka pre peších na ul. Jarná, popred MŠ Hliny VII v Žiline

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 45994206

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vybudovanie nového chodníka pre peších n Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\05
05.10.2020
 Príloha č. 3 Projektová dokumentácia Príloha
2020\10\02
02.10.2020
 Príloha č. 2 Výkaz výmer Príloha
2020\10\02
02.10.2020
 Príloha č. 1 Zmluva o dielo Príloha
2020\10\02
02.10.2020
22.10.2021 13:01:42