Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Martinská, Žilina

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 46435472

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica vyhodnotenie Ostatné dokumenty
2021\05\31
31.05.2021
 Zverejnenie zmluvy Ostatné dokumenty
2021\05\31
31.05.2021
 Dodatok č.1 Ostatné dokumenty
2021\05\31
31.05.2021
 Zmluva Ostatné dokumenty
2021\05\31
31.05.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 33840-WYP Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\12\08
08.12.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 33840-WYP Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\12\08
08.12.2020
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2020\11\11
11.11.2020
 Vysvetlenie č. 8 Vysvetlenie
2020\11\03
03.11.2020
 Vysvetlenie 7 príloha Redakčná oprava Vysvetlenie
2020\10\30
30.10.2020
 Vysvetlenie č.7 Vysvetlenie
2020\10\30
30.10.2020
 Vysvetlenie č.6 - Redakčná oprava Vysvetlenie
2020\10\23
23.10.2020
 Vysvetlenie č.6 Vysvetlenie
2020\10\23
23.10.2020
 Vysvetlenie č.5 Výkaz výmer doplnený Vysvetlenie
2020\10\23
23.10.2020
 Vysvetlenie č. 5 Vysvetlenie
2020\10\23
23.10.2020
 Vysvetlenie č.4 Vysvetlenie
2020\10\23
23.10.2020
 Redakčná oprava - Lehoty Ostatné dokumenty
2020\10\20
20.10.2020
 Vysvetlenie č.3 Vysvetlenie
2020\10\20
20.10.2020
 Vysvetlenie č.2 Vysvetlenie
2020\10\16
16.10.2020
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2020\10\15
15.10.2020
 Dokumenty na profile - 33840-WYP Dokumenty na profile
2020\10\05
05.10.2020
 Súťažné podklady - Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ M Súťažné podklady
2020\10\02
02.10.2020
 Súťažné podklady - Projektová dokumentácia Súťažné podklady
2020\10\02
02.10.2020
 Súťažné podklady - Zmluva o dielo Súťažné podklady
2020\10\01
01.10.2020
 Súťažné podklady - Výkaz výmer Súťažné podklady
2020\10\01
01.10.2020
17.10.2021 16:56:39