Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka elektrickej energie

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 46709769

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie výsledku Ostatné dokumenty
2021\06\01
01.06.2021
 Zmluva Ostatné dokumenty
2021\06\01
01.06.2021
 Výzva na uzavretie zmluvy - 20619-MST Výzva na uzavretie zmluvy
2020\08\14
14.08.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 20619-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\07\20
20.07.2020
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 20619-MST Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\07\20
20.07.2020
 Žiadosť o vysvetlenie ponuky uchádzača - 20619-MST Žiadosť o vysvetlenie
2020\07\08
08.07.2020
 Doručené ponuky - 20619-MST Doručené ponuky
2020\07\06
06.07.2020
 Ostatné dokumenty - 20619-MST Ostatné dokumenty
2020\06\30
30.06.2020
 Vysvetlenie č. 2 - 20619-MST Vysvetlenie
2020\06\26
26.06.2020
 Ostatné dokumenty - 20619-MST úprava lehôt Ostatné dokumenty
2020\06\26
26.06.2020
 Vysvetlenie č. 1 - 20619-MST Vysvetlenie
2020\06\15
15.06.2020
 Dokumenty na profile - Dodávka elektrickej energie Dokumenty na profile
2020\05\20
20.05.2020
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - Dodávka elektrickej energie Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2020\05\20
20.05.2020
 Súťažné podklady - Dodávka elektrickej energie Súťažné podklady
2020\05\20
20.05.2020
22.10.2021 11:01:22