Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

PD, OAD, IČ pre stavbu: Rekonštrukcia mosta na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 48929203

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - PD, OAD, IČ pre stavbu: Rekonštrukcia mo Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\04\26
26.04.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - PD, OAD, IČ pre stavbu: Rekonštrukcia mo Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\04\26
26.04.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - PD, OAD, IČ pre stavbu: Rekonštrukcia mo Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\04\26
26.04.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - PD, OAD, IČ pre stavbu: Rekonštrukcia mo Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\04\26
26.04.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - PD, OAD, IČ pre stavbu: Rekonštrukcia mo Oznámenie o výsledku - uspel
2021\04\26
26.04.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - PD, OAD, IČ pre stavbu: Rekonštrukcia mo Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\04\26
26.04.2021
 Žiadosť o vysvetlenie Žiadosť o vysvetlenie
2021\04\19
19.04.2021
 Príloha č.6 Základný rozsah prác Príloha
2021\03\30
30.03.2021
 Príloha č.5 Správa o diagnostike mostu Príloha
2021\03\30
30.03.2021
 Príloha č.4- Zoznam subdodávateľov Príloha
2021\03\30
30.03.2021
 Príloha č.3-Splnomocnenie Príloha
2021\03\30
30.03.2021
 Príloha č.2_Návrh na plnenie kritérií_CP Príloha
2021\03\30
30.03.2021
 Príloha č.1 Návrh ZOD Príloha
2021\03\30
30.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - PD, OAD, IČ pre stavbu: Rekonštrukcia mo Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\03\30
30.03.2021
18.10.2021 12:53:23