Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Komplexná starostlivosť, zabezpečenie funkčnosti a bežnej prevádzky nákladných výťahov školských zariadení v správe mesta Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 49035019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\25
25.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Komplexná starostlivosť, zabezpečenie fu Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\01\10
10.01.2020
 Príloha č.2 Zoznam výťahov v školských zariadeniach Príloha
2019\12\16
16.12.2019
 Príloha č.1 ZoD Príloha
2019\12\16
16.12.2019
26.10.2021 13:31:40