Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

PRIESTOROVÁ ANALÝZA SPÁDOVEJ OBLASTI POTOKA VŠIVÁK S NÁVRHOM VODOZÁDRŽNÝCH A PROTIPOVODŇOVÝCH OPATRENÍ

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 49639226

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - PRIESTOROVÁ ANALÝZA SPÁDOVEJ OBLASTI POT Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\09\23
23.09.2021
22.10.2021 12:06:33