Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

MŠ Trnavská, Žilina - Vlčince - rekonštrukcia sociálnych zariadení v blokoch A,A a I.NP hospodárskeho pavilónu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 52568054

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - MŠ Trnavská, Žilina - Vlčince - rekonštrukcia sociálnych zariadení v blokoch A,A a I.NP hospodárskeho pavilónu - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\17
17.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - MŠ Trnavská, Žilina - Vlčince - rekonštrukcia sociálnych zariadení v blokoch A,A a I.NP hospodárskeho pavilónu - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\17
17.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - MŠ Trnavská, Žilina - Vlčince - rekonštrukcia sociálnych zariadení v blokoch A,A a I.NP hospodárskeho pavilónu - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\17
17.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - MŠ Trnavská, Žilina - Vlčince - rekonštrukcia sociálnych zariadení v blokoch A,A a I.NP hospodárskeho pavilónu - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\17
17.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - MŠ Trnavská, Žilina - Vlčince - rekonštrukcia sociálnych zariadení v blokoch A,A a I.NP hospodárskeho pavilónu - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\17
17.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - MŠ Trnavská, Žilina - Vlčince - rekonštrukcia sociálnych zariadení v blokoch A,A a I.NP hospodárskeho pavilónu - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\17
17.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - MŠ Trnavská, Žilina - Vlčince - rekonštrukcia sociálnych zariadení v blokoch A,A a I.NP hospodárskeho pavilónu - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\17
17.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - MŠ Trnavská, Žilina - Vlčince - rekonštrukcia sociálnych zariadení v blokoch A,A a I.NP hospodárskeho pavilónu - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\17
17.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - MŠ Trnavská, Žilina - Vlčince - rekonštrukcia sociálnych zariadení v blokoch A,A a I.NP hospodárskeho pavilónu - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\17
17.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - MŠ Trnavská, Žilina - Vlčince - rekonštr Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\17
17.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - MŠ Trnavská, Žilina - Vlčince - rekonštr Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\04
04.10.2019
 Súťažné podklady - PD Súťažné podklady
2019\10\04
04.10.2019
 Súťažné podklady - Výkaz výmer Súťažné podklady
2019\10\04
04.10.2019
 Súťažné podklady - Zmluva o dielo Súťažné podklady
2019\10\04
04.10.2019
18.10.2021 09:19:30