Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Prieskum verejnej mienky k službám a potrebám obyvateľov mesta

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 54971496

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Prieskum verejnej mienky k službám a pot Oznámenie o výsledku - uspel
2021\09\22
22.09.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Prieskum verejnej mienky k službám a pot Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\09\22
22.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Prieskum verejnej mienky k službám a pot Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\27
27.08.2021
 Príloha č.1 Tabuľka Príloha
2021\08\27
27.08.2021
21.10.2021 07:26:04