Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Výmena vodomerov SV a TÚV v bytových jednotkách a v nebytových priestorov v bytových domoch v majetku Mesta Žilina a v správe spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 55433710

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Výmena vodomerov SV a TÚV v bytových jednotkách a v nebytových priestorov v bytových domoch v majetku Mesta Žilina a v správe spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. - Oznámenie o výsledku - uspel
2021\06\16
16.06.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Výmena vodomerov SV a TÚV v bytových jed Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\06\16
16.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Výmena vodomerov SV a TÚV v bytových jed Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\06\01
01.06.2021
 Príloha č. 2 - zoznam ulíc a bytových domov, 2. časť Príloha
2021\06\01
01.06.2021
 Príloha č. 2 - zoznam ulíc a bytových domov, 1. časť Príloha
2021\06\01
01.06.2021
 Príloha č. 1 - Zmluva o dielo Príloha
2021\06\01
01.06.2021
21.10.2021 06:43:13