Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie zberu a likvidácie nebezpečného odpadu (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 58392631

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2021\03\29
29.03.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Zabezpečenie zberu a likvidácie nebezpečného odpadu (NOVÁ) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\02\11
11.02.2021
22.10.2021 11:13:25