Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia odvodnenia

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 58664078

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia odvodnenia - Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\26
26.07.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Rekonštrukcia odvodnenia - Oznámenie o výsledku - uspel
2021\07\26
26.07.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Rekonštrukcia odvodnenia Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\07\26
26.07.2021
 Vysvetlenie - Rekonštrukcia odvodnenia Vysvetlenie
2021\07\02
02.07.2021
 Ostatné dokumenty - úprava lehoty Ostatné dokumenty
2021\07\02
02.07.2021
 Príloha - Vranie PD + VV Príloha
2021\06\24
24.06.2021
 Príloha - P. Chlmec PD+VV Príloha
2021\06\24
24.06.2021
 Príloha - Zmluva o dielo Príloha
2021\06\24
24.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Rekonštrukcia odvodnenia Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\06\24
24.06.2021
21.10.2021 07:58:14