Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy ZŠ Hollého, Žilina na triedy MŠ (štúdia, PD, IČ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 63252231

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\06
06.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Stavebné úpravy ZŠ Hollého, Žilina na triedy MŠ (štúdia, PD, IČ) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\09\10
10.09.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Stavebné úpravy ZŠ Hollého, Žilina na triedy MŠ (štúdia, PD, IČ) - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\09\10
10.09.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Stavebné úpravy ZŠ Hollého, Žilina na tr Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\09\10
10.09.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stavebné úpravy ZŠ Hollého, Žilina na tr Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\09\04
04.09.2020
 Príloha č.2 Splnomocnenie Príloha
2020\09\04
04.09.2020
 Príloha č.1 Tabuľka pre nacenenie Príloha
2020\09\04
04.09.2020
18.10.2021 09:22:45