Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Aktualizácia pasportu zelene mesta Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 64735693

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Aktualizácia pasportu zelene mesta Žilin Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\09\09
09.09.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Aktualizácia pasportu zelene mesta Žilin Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\09\09
09.09.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Aktualizácia pasportu zelene mesta Žilin Oznámenie o výsledku - uspel
2021\09\09
09.09.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Aktualizácia pasportu zelene mesta Žilin Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\09\09
09.09.2021
 Príloha č.1 ZOD (NOVÁ) Príloha
2021\09\03
03.09.2021
 Vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2021\09\03
03.09.2021
 Príloha č.1 Návrh ZOD Príloha
2021\08\30
30.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Aktualizácia pasportu zelene mesta Žilin Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\30
30.08.2021
18.10.2021 10:00:31