Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby, odborný autorský dohľad, inžinierska činnosť so zabezpečením právoplatného stavebného povolenia pre stavbu „Inkluzívne detské ihrisko, Žilina“.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 65329503

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č. 4 Vysvetlenie
2021\08\31
31.08.2021
 Vysvetlenie č. 3 Vysvetlenie
2021\08\26
26.08.2021
 Vysvetlenie č. 2 Vysvetlenie
2021\08\24
24.08.2021
 Vysvetlenie - Predĺženie lehoty Vysvetlenie
2021\08\16
16.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné pov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\10
10.08.2021
 Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov Príloha
2021\08\10
10.08.2021
 Príloha č. 3 Plnomocenstvo Príloha
2021\08\10
10.08.2021
 Príloha č. 2 Rozsah služby Príloha
2021\08\10
10.08.2021
 Príloha č. 1 Zmluvné podmienky Príloha
2021\08\10
10.08.2021
17.10.2021 17:57:58