Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Inštalácia a naprogramovanie efektového RGB osvetlenia Kostola Obrátenia svätého Pavla „ Sirotár“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 65822557

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Inštalácia a naprogramovanie efektového Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\23
23.08.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Inštalácia a naprogramovanie efektového Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\23
23.08.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Inštalácia a naprogramovanie efektového Oznámenie o výsledku - uspel
2021\08\23
23.08.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Inštalácia a naprogramovanie efektového Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\08\23
23.08.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - Inštalácia a naprogramovanie efektového Žiadosť o vysvetlenie
2021\08\20
20.08.2021
 Príloha č. 3 - štúdia Príloha
2021\08\10
10.08.2021
 Príloha č. 2 - Výkaz výmer Príloha
2021\08\10
10.08.2021
 Príloha č. 1 - Zmluva o dielo Príloha
2021\08\10
10.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Inštalácia a naprogramovanie efektového Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\10
10.08.2021
22.10.2021 12:17:36