Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu stavby: „Využitie podzemných priestorov bývalého krytu CO pod ZŠ, Nám. mladosti 1, Žilina - Hájik“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 65823629

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie - č.1 Vysvetlenie
2019\12\13
13.12.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné pov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\12\06
06.12.2019
 Súťažné podklady - Príloha č.2 Základný rozsah prác Súťažné podklady
2019\12\06
06.12.2019
 Súťažné podklady - Príloha č.1 ZMLUVA Súťažné podklady
2019\12\06
06.12.2019
 Súťažné podklady - štúdie Súťažné podklady
2019\12\06
06.12.2019
22.10.2021 13:02:21