Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a inžiniersku činnosť pre stavbu: "Cyklotrasa V1 (centrum - Hájik) od ul. Veľká Okružná po schody pod Hájikom, Žilina"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 66079280

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a inžiniersku činnosť pre stavbu: "Cyklotrasa V1 (centrum - Hájik) od ul. Veľká Okružná po schody pod Hájikom, Žilina" Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\06\11
11.06.2019
 Príloha 3 Príloha
2019\05\29
29.05.2019
 Príloha 2_Podrobná situácia Príloha
2019\05\29
29.05.2019
 Zmluva o dielo Príloha
2019\05\27
27.05.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a inžiniersku činnosť pre stavbu: "Cyklotrasa V1 (centrum - Hájik) od ul. Veľká Okružná po schody pod Hájikom, Žilina Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\05\27
27.05.2019
26.10.2021 15:07:16