Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie PD, OAD,IČ - "Novostavba MŠ ul. Cintorínska Žilina - Trnové

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 69791097 | Kód: 011610/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva o dielo č. 500/200 Ostatné dokumenty
2020\11\04
04.11.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vypracovanie PD, OAD,IČ - "Novostavba MŠ ul. Cintorínska Žilina - Trnové - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\10\23
23.10.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vypracovanie PD, OAD,IČ - "Novostavba MŠ ul. Cintorínska Žilina - Trnové - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\23
23.10.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 011610/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\23
23.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011610/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
 Príloha Územné rozhodnutie Príloha
 Príloha č. 3 k ZoD Príloha
 Príloha č. 2 k ZoD Rozsah prác Príloha
 Príloha č. 2_Návrh zmluvy Príloha
 Príloha č. 1 Príloha
 Príloha - 011610/2020 Príloha
26.10.2021 19:09:30