Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stanovenie jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. KN-C 465/6

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 70253910

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Stanovenie jednorázovej odplaty za zriad Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\04\08
08.04.2019
 Príloha č.2 Mapa ku GP 52/2018 Príloha
2019\03\29
29.03.2019
 Príloha č.1 GP 52/2018 Príloha
2019\03\29
29.03.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stanovenie jednorázovej odplaty za zriad Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\03\29
29.03.2019
22.10.2021 10:49:31