Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie architektonickej štúdie: Stavebné úpravy strechy Mestského divadla Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 71919073

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 ZoD č. 150/2021 Dokumenty zadávateľa
2021\10\22
22.10.2021
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2021\10\22
22.10.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vypracovanie architektonickej štúdie: St Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\04\23
23.04.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vypracovanie architektonickej štúdie: St Oznámenie o výsledku - uspel
2021\04\23
23.04.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vypracovanie architektonickej štúdie: St Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\04\23
23.04.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie architektonickej štúdie: Stavebné úpravy strechy Mestského divadla Žilina - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\14
14.04.2021
 Príloha č.6 Fotodokumentácia Príloha
2021\04\14
14.04.2021
 Príloha č.5 PD Príloha
2021\04\14
14.04.2021
 Príloha č.4 Statický posudok Príloha
2021\04\14
14.04.2021
 Príloha č.3 Pôdorysy Príloha
2021\04\14
14.04.2021
 Príloha č.2 Rozsah prác Príloha
2021\04\14
14.04.2021
 Príloha č.1 Návrh ZOD Príloha
2021\04\14
14.04.2021
26.10.2021 20:33:01