Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravovacích poukážok

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 72025206 | Kód: 013007/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Dokumenty zadávateľa - 40166-MSS Dokumenty zadávateľa
2021\10\14
14.10.2021
 Dokumenty zadávateľa - 40166-MSS Dokumenty zadávateľa
2021\10\14
14.10.2021
 Dokumenty zadávateľa - 40166-MSS Dokumenty zadávateľa
2021\10\14
14.10.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 40166-MSS Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\21
21.09.2021
 Oznámenie o vyhodnotení ponúk - 40166-MSS Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\09\21
21.09.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 40166-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\08\05
05.08.2021
 Dokumenty na profile - 013007/2021 Dokumenty na profile
2021\08\04
04.08.2021
 Súťažné podklady - 013007/2021 Súťažné podklady
2021\08\04
04.08.2021
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 2021/S 149-397469 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2021\08\04
04.08.2021
22.10.2021 11:25:32