Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dezinfekcia stojísk na komunálny odpad a vonkajšia a vnútorná dezinfekcia nádob na komunálny odpad.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 72792256

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zrušenie procesu verejného obstarávania Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2020\04\30
30.04.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dezinfekcia stojísk na komunálny odpad a vonkajšia a vnútorná dezinfekcia nádob na komunálny odpad. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\04\27
27.04.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Dezinfekcia stojísk na komunálny odpad a vonkajšia a vnútorná dezinfekcia nádob na komunálny odpad. - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\04\27
27.04.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Dezinfekcia stojísk na komunálny odpad a Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\04\27
27.04.2020
 Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie ponuky Žiadosť o vysvetlenie
2020\04\23
23.04.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Dezinfekcia stojísk na komunálny odpad a vonkajšia, vnútorná dezinfekcia nádob na komunálny odpad. Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\04\16
16.04.2020
 Príloha č. 5 Zmluva Príloha
2020\04\16
16.04.2020
 Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov Príloha
2020\04\16
16.04.2020
 Príloha č.3 - Špecifikácia predmetu zákazky Príloha
2020\04\16
16.04.2020
 Príloha č.2 - Cenová ponuka Príloha
2020\04\16
16.04.2020
 Príloha č.1 Príloha
2020\04\16
16.04.2020
 Príloha č.1 Príloha
2020\04\16
16.04.2020
17.10.2021 17:35:50