Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Poskytnutie poradenských služieb pre prípravu, realizáciu a investičnú implementáciu nenávratných finančných prostriedkov v rámci Operačných programov MDaV SR

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 73790302

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Poskytnutie poradenských služieb pre prípravu, realizáciu a investičnú implementáciu nenávratných finančných prostriedkov v rámci Operačných programov MDaV SR - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\03\17
17.03.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Poskytnutie poradenských služieb pre prípravu, realizáciu a investičnú implementáciu nenávratných finančných prostriedkov v rámci Operačných programov MDaV SR - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\03\17
17.03.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Poskytnutie poradenských služieb pre prípravu, realizáciu a investičnú implementáciu nenávratných finančných prostriedkov v rámci Operačných programov MDaV SR - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\03\17
17.03.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\03\17
17.03.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Poskytnutie poradenských služieb pre prípravu, realizáciu a investičnú implementáciu nenávratných finančných prostriedkov v rámci Operačných programov MDaV SR - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\03\10
10.03.2020
 Príloha - Zmluva o poskytnutí poradenských služieb Príloha
2020\03\06
06.03.2020
26.10.2021 13:40:57