Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina v roku 2020/2021 na reprezentačné účely

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 74501284 | Kód: 010502/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina v roku 2020/2021 na reprezentačné účely - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\02\18
18.02.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina v roku 2020/2021 na reprezentačné účely - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\02\18
18.02.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina v roku 2020/2021 na reprezentačné účely - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\02\18
18.02.2020
 Ostatné dokumenty - Dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina v roku 2020/2021 na reprezentačné účely - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\02\18
18.02.2020
 Ostatné dokumenty - Dodávanie potravinárskych tovarov pre mesto Žilina v roku 2020/2021 na reprezentačné účely - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\02\18
18.02.2020
 Návrh na plnenie kritérií Časť III - 010502/2020 Príloha
2020\02\05
05.02.2020
 Návrh na plnenie kritérií Časť II - 010502/2020 Príloha
2020\02\05
05.02.2020
 Návrh na plnenie kritéria Časť I. - 010502/2020 Príloha
2020\02\05
05.02.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 010502/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\02\05
05.02.2020
26.10.2021 14:29:06