Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Komplexné poistenie pre mesto Žilina

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 74694645 | Kód: 16384/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Príloha INŠPEKČNÝ ZÁZNAM - 25945-WYS Príloha
2019\10\08
08.10.2019
 Príloha H TABUĽKY - 25945-WYS Príloha
2019\10\08
08.10.2019
 Príloha JED - 25945-WYS Príloha
2019\10\08
08.10.2019
 Súťažné podklady - 25945-WYS Súťažné podklady
2019\10\08
08.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 25945-WYS Výzva na predloženie ponuky
2019\10\08
08.10.2019

 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

14.10.2019 10:08:18