Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Komplexné poistenie pre mesto Žilina

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 74694645 | Kód: 16384/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk Dokumenty zadávateľa
2019\12\04
04.12.2019
 Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti Dokumenty zadávateľa
2019\12\04
04.12.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk Dokumenty zadávateľa
2019\12\04
04.12.2019
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Dokumenty zadávateľa
2019\12\04
04.12.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk - 25945-WYS Ostatné dokumenty
2019\11\11
11.11.2019
 Prílohy k vysvetleniu č. 2 - 25945-WYS Príloha
2019\10\28
28.10.2019
 Vysvetlenie č. 2 - 25945-WYS Vysvetlenie
2019\10\28
28.10.2019
 Prílohy k vysvetleniu č. 1 - 25945-WYS Príloha
2019\10\23
23.10.2019
 Vysvetlenie č. 1 - 25945-WYS Vysvetlenie
2019\10\23
23.10.2019
 Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk - 25945-WYS Ostatné dokumenty
2019\10\21
21.10.2019
 Príloha INŠPEKČNÝ ZÁZNAM - 25945-WYS Príloha
2019\10\08
08.10.2019
 Príloha H TABUĽKY - 25945-WYS Príloha
2019\10\08
08.10.2019
 Príloha JED - 25945-WYS Príloha
2019\10\08
08.10.2019
 Súťažné podklady - 25945-WYS Súťažné podklady
2019\10\08
08.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - 25945-WYS Výzva na predloženie ponuky
2019\10\08
08.10.2019
26.10.2021 19:56:21