Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Energetický audit, PD pre SP - "Nadstavba a stavebné úpravy objektu jedálne na účely denného centra a pobytového zariadenia pre seniorov - Lichardova, Žilina"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 75549253

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení verejného obstarávania Ostatné dokumenty
2021\01\29
29.01.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Energetický audit, PD pre SP - "Nadstavb Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\01\13
13.01.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Energetický audit, PD pre SP - "Nadstavb Oznámenie o výsledku - uspel
2021\01\13
13.01.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Energetický audit, PD pre SP - "Nadstavba a stavebné úpravy objektu jedálne na účely denného centra a pobytového zariadenia pre seniorov - Lichardova, Žilina" Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\01\13
13.01.2021
 Vysvetlenie SP č. 1 Vysvetlenie
2021\01\08
08.01.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Energetický audit, PD pre SP - "Nadstavb Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\12\18
18.12.2020
 Príloha č. 3 - Splnomocnenie Príloha
2020\12\18
18.12.2020
 Príloha č. 2 - Základný rozsah prác Príloha
2020\12\18
18.12.2020
 Príloha č. 1 - Zmluva o dielo Príloha
2020\12\18
18.12.2020
 Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov Príloha
2020\12\18
18.12.2020
18.10.2021 12:25:33