Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie správy z obhliadky stavby - Stanovisko k statickým poruchám nosných konštrukcii bazénového telesa a ďalších častí.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 75762405

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vypracovanie správy z obhliadky stavby - Stanovisko k statickým poruchám nosných konštrukcii bazénového telesa a ďalších častí. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\26
26.10.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vypracovanie správy z obhliadky stavby - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\10\26
26.10.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vypracovanie správy z obhliadky stavby - Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\26
26.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie správy z obhliadky stavby - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\12
12.10.2020
17.10.2021 17:12:08